Mnohdy se zájmem sledujeme dění na staveništích, zejména tehdy, kdy jsou do procesu budování zapojeny nejrůznější důmyslné mechanismy schopné pracovat s velkou přesností a dopravit předměty často o značné hmotnosti na místo určení. Využívají se například také tehdy, se má např. těžký agregát dopravit na nějaké místo uvnitř budovaného výrobního objektu a není možné rozložit jej na menší díly

Individuální přístup k řešení atypických situací

Pokud se řeší doprava těžkého předmětu na místo určení a má se rozhodnout o nejvhodnějším způsobu, bere se v potaz celá řada parametrů vyplývajících z konkrétní situace. Na základě posouzení možností i omezení v daném případě se pak zvolí nejvhodnější zařízení a také nejvhodnější postup. Jsou to jeřábnické práce poněkud netypické, jednorázové; každá vyžaduje individuální posouzení a řešení.